…سورند پلاس : ایده ای نوین در آشپزخانه ی شماس

برند سورند پلاس فعالیت خودش را از سال 2019 -2020 شروع کرد . تمامی محصولات برند سورند  پلاس دارای طراحی اختصاصی می باشند